Politieke aandacht voor verzekerde regelingen

De Tweede Kamer heeft vorige week gedebatteerd over de uitwerking van het Pensioenakkoord. Daarbij hebben diverse partijen aandacht gevraagd voor de effecten van het akkoord op verzekerde DC-regelingen.

De aandacht volgt op alarmerende geluiden hierover. Die kwamen onder meer vanuit de Pensioenorde. Zo publiceerden wij begin juli dit persbericht over het Pensioenakkoord.

In lijn met ons pleidooi is tijdens het parlementaire debat aan minister Koolmees gevraagd nogmaals te kijken naar de arbeidsmarkteffecten bij baanwisseling van oudere werknemers. Met name het CDA hamerde hierop, bij monde van Pieter Omtzigt. De minister heeft toegezegd in kaart te gaan brengen welke effecten de pensioenhervormingen kunnen hebben op de arbeidsmarkt.

Een verslag van het debat over het Pensioenakkoord is terug te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Pensioenakkoord in de media: