Educatie programma

Aanbod educatie bijeenkomsten

Educatie programma tweede helft 2019

Nu de zomervakantie voorbij is maakt het bestuur van de Pensioenorde zich op voor een dynamische start van de tweede helft van het jaar. We hebben voor de PE-activiteiten een aantal boeiende onderwerpen en dito sprekers gevonden, hieronder vind je daarvan een overzicht.

Masterclasses kleinschaliger

De masterclasses zijn kleinschaliger (ongeveer 15 deelnemers) en bestrijken een dagdeel.  Om 12.00 uur wordt gestart met een korte lunch, waarna om 12.30 uur het programma van start gaat.  Het programma duurt tot ongeveer 15.30 uur.

Updatedag hele dag

Bij de updatedag op 27 november is plaats voor meer deelnemers en de bijeenkomst duurt de hele  dag. De dag gaat om 10.00 uur van start en het programma duurt  naar verwachting tot 16.30 uur.

Masterclass Doorbeleggen na pensioendatum

Dinsdag  29 oktober 12.00 – 16.00 uur

Groot Kievitsdal te Baarn

5 PE-punten, kosten  € 160,00 excl. BTW
(voor FFP-leden 3 PE FFP K&A-punten / € 190,00 excl. BTW)

Marcus Haveman zal in zijn presentatie met name ingaan op doorbeleggen in de opbouw en de uitkeringsfase. Hij zal hierbij ingaan op de verschillende productvarianten in de markt met de bijbehorende zorgplicht vanuit zowel de adviseur als de pensioenuitvoerder. Hierbij zullen we ook behandelen de Uniforme rekenmethodiek en het effect van de lagere rendementsverwachtingen van de nieuwe Commissie Parameters. Tevens zullen we de bevindingen van beide toezichthouders (AFM en DNB) en de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving zoals het pensioenakkoord en de evaluatie van de Wet Verbeterde Premieregeling behandelen.

Docent: Marcus Haveman

Marcus is als actuaris/productontwikkelaar werkzaam bij Delta Lloyd/Nationale Nederlanden en bij BeFrank. Dit vanaf 1996. Marcus is werkzaam op het gebied van DC-Pensioen in de opbouwfase als ook betrokken bij de variabele uitkering. Waarbij de laatste 10 jaar de focus met name ligt op het gebied van beleggingen en Lifecycles met de daarbij behorende zorgplicht.

Zie inschrijfformulier onder aan de pagina

 

Updatedag

Woensdag  27 november 09.30 – 16.30 uur

Locatie nader te bepalen

10 PE-punten, kosten  € 200,00 excl. BTW
(niet voor FFP-leden)

Zoals gebruikelijk bij de updatedagen die de NOPD in voorgaande jaren organiseerde worden in deze bijeenkomst in  het ochtendgedeelte de actualiteiten behandeld. ’s Middags komt het onderwerp echtscheiding in combinatie met uitfaseren pensioen in eigen beheer aan de orde.

Docent: David Wildemans

David Wildemans (1972) is afgestudeerd als bedrijfseconoom aan de Universiteit van Tilburg en daarna het pensioenvak ingerold. Hij heeft de nodige kennis en ervaring opgedaan bij Akkermans & Partners. Hij treedt  veel op als docent bij pensioenopleidingen en als inleider van pensioenlezingen en -seminars.  Daarnaast is hij redacteur van het pensioenvakblad PensioenAlert.

Zie inschrijfformulier onder aan de pagina

 

Masterclass De verplichtstelling

Donderdag  31 oktober 12.00 – 16.00 uur

Fletcher Hotel te Nieuwegein

5 PE-punten, kosten  € 160,00 excl. BTW
(voor FFP-leden 3 PE FFP K&A-punten / € 190,00 excl. BTW)

Mark Heemskerk neemt u mee in de wondere wereld van de verplichtstelling. Hij bespreekt met u hoe om te gaan met een welkomstbrief van een bedrijfstakpensioenfonds. Aan de hand van voorbeelden en rechtspraak bespreekt hij de klassieke vraag: valt een werkgever wel of niet onder de werkingssfeer. En een andere evergreen: is aansluiting met terugwerkende kracht mogelijk of zijn vorderingen na 5 jaar verjaard?

Docent: Mark Heemskerk

Mark Heemskerk is hoogleraar pensioenrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, advocaat-partner bij held advocaten en raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Den Bosch. Hij procedeert en adviseert graag en vaak over pensioenrecht en is auteur van talloze artikelen en meerdere boeken op dat terrein.

Zie inschrijfformulier onder aan de pagina

 

Schrijf u hier in!

Vul het formulier hieronder in en maak een keuze uit het aanbod. U kunt meerdere deelnames tegelijk doorgeven. U ontvangt direct een e-mail ter bevestiging van uw registratie van deelname. Aanvullend ontvangt u de specifieke informatie van de gekozen onderdelen uit ons programma van Permanente Educatie. 

Wanneer blijkt dat er (te)veel belangstelling is voor een bepaalde bijeenkomst, dan kunnen we deze eventueel op een later tijdstip herhalen.