Masterclasses

Aanbod educatie bijeenkomsten

Permanente Educatie

Het voldoen aan de eisen van permanente educatie (PE) is een voorwaarde om het lidmaatschap van Pensioenorde jaarlijks te handhaven dan wel de titel Erkend Pensioendeskundige (EPD) te mogen voeren. Het doel de permanente educatie is het waarborgen van een kwaliteitsniveau dat van een pensioendeskundige mag worden verwacht.

Jaarlijks moet ieder lid van Pensioenorde minimaal 30 punten behalen aan permanente educatie- activiteiten, waarvan verplicht 15 punten door Pensioenorde georganiseerde educatie bijeenkomsten. De overige 15 punten mogen worden behaald zowel binnen als buiten door Pensioenorde georganiseerde educatie bijeenkomsten.

Klik hier voor het Reglement Permanente Educatie Pensioenorde.

Masterclasses

De educatie bijeenkomsten zijn gericht op het vergroten en/of vergaren van kennis op een niveau dat het wettelijk kader overstijgt. Pensioenorde biedt een programma van permanente educatie aan waarmee de leden in staat worden gesteld voor het behalen van het jaarlijks vereiste minimum aantal PE-punten. Voor deelname aan een educatie bijeenkomst wordt een bijdrage gevraagd. U krijgt hiervoor een goed inhoudelijk programma en heeft daaromheen een mooie gelegenheid om te sparren met vakgenoten.