Over Pensioenorde

Beroepsvereniging voor pensioendeskundigen

De sterkste vertegenwoordiging van Pensioenadviseurs

De Pensioenorde is de sterkste landelijke vertegenwoordiging van pensioenadviseurs. Als beroepsorganisatie biedt Pensioenorde een platform voor het verzamelen en uitwisselen van pensioeninformatie. 

De orde streeft continu naar verdere professionalisering van de pensioenadviesmarkt en is de belangrijkste gesprekspartner van onze branche bij politiek en samenleving.

Ons verhaal

De Pensioenorde is ontstaan uit de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (N.O.P.D.).

Professioneel en deskundig

Het lidmaatschap van de Pensioenorde is niet vrijblijvend. Aan de leden van de beroepsorganisatie worden eisen gesteld ten aanzien van kennis en deskundigheid. Deze eisen gaan verder dan de Wet op het Financieel Toezicht en hebben betrekking op zowel vakinhoudelijke kennis als gedrag. Leden van de Pensioenorde staan daarom garant voor professionaliteit, deskundigheid, integriteit en onafhankelijkheid. Zij houden hun vakbekwaamheid actueel door permanente educatie.

Platform en gesprekpartner

De Pensioenorde biedt een platform voor het verzamelen en uitwisselen van pensioeninformatie. De orde streeft continu naar verdere professionalisering van de pensioenadviesmarkt en is de belangrijkste gesprekspartner van onze branche bij politiek en samenleving.

De Pensioenorde

De sterkste beroepsvertegenwoordiging van pensioenadviseurs.

Onze normen en waarden

De normen en waarden waaraan de leden zich committeren berusten op drie pijlers:

Vaardigheden

De deskundigheid (opleidings- en diploma-eisen) en de capaciteit om de aangeboden dienstverlening goed uit te voeren.

Integriteit

Voldoen aan wet- en regelgeving, het klantbelang centraal stellen, transparantie inzake het advies (gebonden of ongebonden).

Professioneel gedrag

Gedrag dat overeenstemt met de eer en de waardigheid en het op een correcte manier aangaan, instandhouden en beëindigen van een klantrelatie.

Onze aanpak

De Pensioenorde kan zich voor haar leden sterk maken naar politiek, toezichthouders, pensioenuitvoerders, klanten, media en aanpalende belangenorganisaties. Dit optreden als sterkste belangenbehartiger, wordt gewaarborgd door een beleid dat zich richt op de kwaliteit van de beroepsuitoefening van aangesloten leden. Hiervoor wordt onder anderen een programma van permanente educatie ingezet waarmee de Pensioenorde steeds adequaat kan anticiperen op veranderingen in de omgeving.

Wacht niet langer en neem de stap!

Voldoet u aan de door ons gestelde criteria maar staat u nog niet in het EPD register? Neem dan contact met ons op en schrijf u in. Samen met u geven wij graag invulling aan een steeds sterkere vertegenwoordiging van onze beroepsgroep.