Belangenbehartiging

Beroepsvereniging voor pensioendeskundigen

De sterkste vertegenwoordiging van Pensioenadviseurs

Belangenbehartiging

Voor zijn leden behartigt Pensioenorde de belangen naar politiek, toezichthouders, pensioenuitvoerders, klanten, media en aanpalende belangenorganisaties. Op deze pagina zal in de komende periode informatie worden verschaft over welk bestuurslid welke specifieke contacten onderhoud.

Toegankelijk en transparant

Bent u vertegenwoordiger van één van de bovengenoemde stakeholders dan kunt u voor de volgende onderwerpen direct in contact treden met de vermelde persoon.

 

 

Marketing en communicatie

 Ingrid Leene

Permanente educatie

Stefan Popelier 

Pensioenuitvoerders

Stefan Popelier

Toezichthouders

Johan van Eekhout

Politiek

Borgert Tegel

Aanpalende belangenorganisaties

Bas Kortenbach

Wacht niet langer en neem de stap!

Voldoet u aan de door ons gestelde criteria maar staat u nog niet in het register? Neem dan contact met ons op en schrijf u in. Samen met u geven wij graag invulling aan een steeds sterkere vertegenwoordiging van onze beroepsgroep.