Namens de Pensioenorde hebben wij een brief aangeboden aan de woordvoerders van de 1e Kamer omdat wij grote zorgen hebben aangaande het op orde zijn van de administraties van pensioenfondsen en verzekeraars en de rechten en de rechtspositie van stellen die gescheiden zijn en nog gaan scheiden in relatie tot het invaren en de transitie van het bestaande pensioenstelsel naar de Wet toekomst pensioenen.