Zwitserleven herstelt kleine pensioenen

Bij de overdracht van kleine pensioenen heeft Zwitserleven onlangs een aantal fouten gemaakt. Op aandringen van de Pensioenorde worden die fouten de komende tijd hersteld.

De fouten hebben te maken met de waardeoverdracht van kleine pensioenen. Daar is Zwitserleven in december 2019 mee gestart. Bedoeling was de selectie te beperken tot deelnemers die na 1 januari 2018 uit dienst zijn getreden met een pensioenaanspraak die onder de afkoopgrens valt. Per abuis zijn echter ook delen van pensioenen overgedragen van pensioenverzekeringen die collectief zijn gestopt na beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst (doordat de werkgever is overgestapt naar een andere pensioenuitvoerder). Voor een dergelijke overdracht is geen wettelijke basis.

Zwitserleven biedt excuses aan voor de gemaakte fouten en het daardoor ontstane ongemak. De verzekeraar belooft alle polissen te zullen herstellen. Zwitserleven zal de uitvoerders waaraan de waarde is overgedragen vragen om die waarde terug te storten. De betreffende deelnemers ontvangen een brief met het nieuwe polisnummer van hun verzekering.

Vragen over dit bericht? Bestuurslid Steven van Duin kan desgewenst meer toelichting geven. Hij is bereikbaar op 088-5059416.