Druk aan de slag!

Beste Leden,

Nadat wij in januari 2019 samenwerking tussen de RPA en NOPD hebben beklonken is er inmiddels veel werk achter de schermen verricht door ons bestuur. Alle bestuursleden zijn hierbij betrokken want er is nog veel werk te verrichten. Voor het eerste jaar, dat wij als overgangsjaar hebben bestempeld is de rolverdeling als volgt:

  • Borgert Tegel en Johan van Eekhout: voorzitter
  • René Nieboer en Steven van Duin: permanente educatie
  • Peter Schinkel: belangenbehartiging
  • Bas Kortenbach: penningmeester
  • Edwin van Anraad en Ingrid Leene: marketing en communicatie

Stand van zaken:

De statutenwijziging van de vereniging NOPD in een beroepsvereniging is een feit en met onmiddellijke ingang zullen wij de naam van de NOPD niet meer gebruiken. Ook het Register Pensioen Adviseurs zal in die hoedanigheid niet meer worden gecommuniceerd. In het vervolg treden wij alleen nog naar buiten als Pensioenorde.

Register blijft bestaan

Dit betekent niet dat het register gebaseerd op permanente educatie verdwijnt. Dit zal zeker worden gecontinueerd. Nadere berichtgeving hierover volgt in de loop van het jaar.

Secretariaten worden samengevoegd 

De secretariaten worden op dit moment samengevoegd en de komende weken worden vooral de leden van de voormalige NOPD benaderd voor een update van hun gegevens.

Programma van permanente educatie

De PE-commissie is zo goed als klaar met het programma voor dit overgangsjaar 2019 en zal zo spoedig mogelijk hierover berichten.

Verder zijn wij druk aan het lobbyen en de eerste afstemming over ‘execution only’ met Brand New Day is een feit

Namens het bestuur willen wij als laatste aan jullie vragen om al je collega adviseurs te wijzen op de website van Pensioenorde. Het mooiste zou het zijn als zij zich ook als lid inschrijven. Des te meer leden wij hebben des te beter wij jullie kunnen vertegenwoordigen.

Johan van Eekhout en Borgert Tegel