Pensioenorde gaat verder zonder SAR

De Pensioenorde, de beroepsvereniging voor pensioenadviseurs en pensioendeskundigen, gaat verder zonder de Stichting Assurantie Registratie (SAR). Voor aangesloten leden zal een nieuw register worden ingericht.

Pensioenorde is ontstaan bij een poging om een zeer nauwe samenwerking tussen de NOPD en het RPA te bewerkstelligen. De Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD) was een zelfstandige vereniging. Het Register Pensioenadviseurs (RPA) is een van de registers die wordt uitgevoerd door de SAR. Binnen de SAR heeft het RPA een zelfstandig (sub-)bestuur.

De besturen van NOPD en RPA beogen een krachtenbundeling van pensioenadviseurs en pensioendeskundigen. “Het is belangrijk dat één beroepsvereniging de gezamenlijke belangen van het pensioenveld behartigt”, zeggen de duo-voorzitters Borgert Tegel (voorheen NOPD) en Johan van Eekhout (voorheen RPA).

Samenwerking opgezegd

De Pensioenorde verenigt circa 300 pensioenadviseurs en –deskundigen. Leden van de Pensioenorde zouden worden ingeschreven in een openbaar register, beheerd door de SAR. “Wij moeten echter constateren dat het SAR-bestuur onze visie niet deelt.”

Deze week heeft het SAR-bestuur – zonder vooroverleg met het bestuur van het RPA – de samenwerking met de Pensioenorde opgezegd. “Dit laat de vier RPA-bestuursleden geen andere keus dan af te treden binnen de SAR. Zij zijn, bekrachtigd door de ALV, per direct toegetreden tot het bestuur van de Pensioenorde. Wij betreuren de houding van de SAR en zien het als een gemiste kans om te komen tot één beroepsorganisatie van pensioenprofessionals in Nederland.”

De Pensioenorde zal een eigen register voor pensioenadviseurs en pensioendeskundigen inrichten, met een eigen PE-systeem. “We blijven bouwen aan een ambitieuze beroepsorganisatie die recht doet aan de wensen van onze achterban.”

 

Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u zich wenden tot:

Borgert Tegel mpla/Crov     tel. 06-54340576,    e-mail info@pensioenorde.nl