Meeste pensioenkantoren zien omzet dalen in coronatijd

Tweederde van de pensioenkantoren doet vooralsnog geen beroep op overheidsregelingen in het kader van de coronacrisis. Dat blijkt uit de corona-enquête die de Pensioenorde in april hield. Toch verwacht 74% dat de kantooromzet al in het tweede kwartaal van 2020 lager zal uitkomen. Daarvan voorziet de helft een terugval in inkomsten van 25% tot 50%. Een kleine groep (11%) vreest zelfs een omzetval van meer dan 75%.

Een kleine meerderheid van de leden zegt het niet nodig te vinden dat de Pensioenorde zich gaat inspannen voor brancheafspraken met de Belastingdienst. Bovendien verwachten experts dat de kans klein is dat de Belastingdienst bereid is tot specifieke afspraken voor de pensioenbranche. Het bestuur ziet om die redenen vooralsnog af van een collectieve actie richting overheid/Belastingdienst.

Het volledige onderzoeksrapport kunt u hier downloaden

Rapport: Uitkomsten enquête leden Pensioenorde april 2020