Reizen van werknemers kunnen gevolgen hebben voor aanvullende dekkingen

Bij het Corona-virus zullen de meeste mensen niet snel denken aan hun pensioenverzekering. Toch is dat is niet helemaal terecht. Nu er steeds meer gebieden komen met een negatief reisadvies, wordt het immers relevant om te kijken wat de voorwaarden zijn voor de aanvullende dekkingen op een pensioenverzekering, met name die voor overlijden, ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Sommige verzekeringsmaatschappijen beperken de dekking voor overlijden en arbeidsongeschiktheid– of sluiten die zelfs uit – als de verzekerde reist in een gebied waarvoor een negatief reisadvies geldt. Door de uitbraak van het Corona virus wijzigt de lijst met locaties waarvoor dit geldt op dagbasis. De Pensioenorde adviseert om bij reisplannen van werknemers de actuele reisadviezen van de Nederlandse overheid te raadplegen. Neem bij twijfel contact op met uw verzekeringsmaatschappij om te verifiëren of de voorgenomen reis bijzondere gevolgen kan hebben voor de dekking.

Voor meer informatie over de inhoud van dit bericht kunt u zich wenden tot: – Johan van Eekhout, tel. 010-436 38 30, e-mail info@pensioenorde.nl