Namens de Pensioenorde is een brief naar de Kamercommissie Sociale Zaken gestuurd om het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding uit te stellen.
De brief is hier te lezen. Aan de hand van deze brief heeft de commissie aangegeven de informatie mee te nemen in de behandeling van het wetsvoorstel.