Namens de Pensioenorde is een brief naar de Aegon gestuurd in verband met de aankondiging om te stoppen met het DGA-Beleggingspensioen.
De brief is hier te lezen.

En hierbij de reactie van Aegon op ons schrijven:

Inmiddels zijn we door de tijd ingehaald en hebben we als Aegon al meerdere acties ondernomen. Als eerste hebben we de markt meer tijd gegund en gelijktijdig met het verruimen van de reactietermijn naar 1 juli zijn we met Scildon tot een samenwerking gekomen. Zij zeggen de DGA in deze portefeuille toe dat er zonder gezondheidswaarborgen bij hen wordt geaccepteerd, voorwaarde is dat er sprake is van gelijke dekkingen.

Zoals jullie, maar ook andere adviseurs en Adfiz terecht stelden kunnen we als Aegon het DGA Beleggingspensioen niet eenzijdig beëindigen omdat de verzekering kwalificeert als een levensverzekering, de DGA valt immers niet onder de pensioenwet. Daarom hebben we in een mailing aan DGA’s en adviseurs aangegeven dat we een getekende akkoordverklaring nodig hebben van de DGA om de regeling te kunnen beëindigen.

Onze klantenregisseurs staan in veelvuldig contact met adviseurs over de voortgang. Mocht een DGA uiteindelijk geen akkoord geven voor de beëindiging van de regeling dan zullen we de polissen, inclusief premiebetaling, blijven bedienen in de toekomst. Er zal geen actieve productinnovatie meer plaatsvinden in dit product, maar uiteraard zullen we altijd blijven voldoen aan wettelijke eisen.