Aspirant-lid worden van de Pensioenorde.

Heb je geen of weinig ervaring als pensioenadviseur of heb je alleen een WFT-pensioendiploma? Dan kun je aspirant-lid worden van de Pensioenorde. Het aspirant-lidmaatschap duurt 2 jaar. In deze periode wordt verwacht dat je aan alle vereisten voldoet wat betreft permanente educatie en dat je jezelf verder bekwaamt als pensioenadviseur door aanvullende opleidingen te volgen of dossiers uit te werken. Aan het eind van de 2-jaarsperiode vragen wij je om een volledig door jou uitgewerkt dossier te overleggen aan het bestuur om zo aan te tonen dat je volwaardig lid kunt worden van de Pensioenorde. Als dit dossier door het bestuur als voldoende wordt beoordeeld, ben je vanaf dat moment volwaardig lid. Aanmelden kan door het sturen van een e-mail met je gegevens naar: info@pensioenorde.nl.