A.s.r. heeft aan het bestuur van de Pensioenorde laten weten af te zien van enkele voorgenomen wijzigingen in het Werknemers Pensioen 2021. Aanleiding voor dit besluit zijn kritische vragen vanuit de Pensioenorde over de geplande aanpassingen van premiestaffels en de ANW-dekking.

Plannen A.s.r. van eind augustus

Eind augustus maakte a.s.r. plannen kenbaar om lopende contracten binnen het Werknemers Pensioen per 2021 op onderdelen aan te passen. De intentie van de pensioenuitvoerder was om hiermee zo goed mogelijk mee te bewegen met het pensioenakkoord. De nieuwe mogelijkheden waren onder meer het fiscaal aanpassen van de 3%- en 4%-staffels en aanpassing van het ANW-pensioen.

Goed overleg

Het bestuur van de Pensioenorde heeft a.s.r. erop gewezen dat dit kan leiden tot ongewenste aanpassing van de arbeidsvoorwaarden. In goed overleg heeft a.s.r. deze raad ter harte genomen en besloten alle premiestaffels en het Anw-pensioen ongewijzigd te laten. Wij danken a.s.r. voor het wijze besluit om de wijzigingen niet door te voeren.

Let wel op!

A.s.r. wijst adviseurs er overigens wel op dat het niet aanpassen in sommige gevallen kan leiden tot een bovenmatig pensioen. Het is tevens goed om te weten dat werkgevers en werknemers niets merken van deze discussie; zij waren nog niet geïnformeerd over de voornemens. A.s.r. zal werkgevers en werknemers binnenkort informeren over hun pensioen in 2021.