De sterkste beroepsvertegenwoordiging van pensioendeskundigen

Zoeken in het register van Erkend Pensioendeskundigen

Alle aangesloten pensioendeskundigen doorlopen een programma van permanente educatie om opgenomen te kunnen worden in ons register. Bent u op zoek naar een Erkend Pensioendeskundige? Stuur ons dan een bericht en wij brengen u in contact met de dichtstbijzijnde leden uit ons register.

Nieuwsflits

Bent u politicus, toezichthouder, pensioenuitvoerder, journalist of van een aanpalende organisatie? Maandelijks informeren wij u over de actuele zaken.

Pensioenorde helpt u succes te behalen

Blijf deskundig door permanente educatie

Wanneer u aan de vijf eisen van het lidmaatschap voldoet kunt u deelnemen aan ons programma voor permanente educatie. 

U bezit het diploma Wft-Pensioenverzekeringen of gelijkwaardig

U beschikt over minimaal vijf jaar werkervaring als pensioenadviseur

U onderschrijft de gedrags- en beroepsregels van de Pensioenorde

U valt onder een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

U bent de betaling van de jaarlijkse contributie nagekomen

Permanente educatie

Een Erkend Pensioendeskundige volgt tenminste twee Masterclasses per jaar. Op deze wijze brengt Pensioenorde de kennis en de vaardigheden van haar leden op een hoger niveau.

EPD Register

Lid zijn van Pensioenorde en dus Erkend Pensioendeskundige zijn betekent dat men zich conformeert aan de beroeps- en gedragsregels, tuchtrecht en de permanente educatie van Pensioenorde.

Belangenbehartiging

Pensioenorde vertegenwoordigt haar leden richting de politiek, toezichthouders, pensioenuitvoerders, media en aanpalende beroepsorganisaties. 

Netwerkmogelijkheden

De ledenbijeenkomsten van Pensioenorde bieden een uitstekende mogelijkheid tot netwerken.

Wie of wat is Pensioenorde?

Pensioenorde is de sterkste landelijke vertegenwoordiging van pensioenadviseurs. Als beroepsorganisatie biedt Pensioenorde een platform voor het verzamelen en uitwisselen van pensioeninformatie. De orde streeft continu naar verdere professionalisering van de pensioenadviesmarkt en is de belangrijkste gesprekspartner van onze branche bij politiek en samenleving.

Hoe kan ik mij aansluiten bij de Pensioenorde?

Lid worden van Pensioenorde is mogelijk voor alle adviseurs werkzaam in de pensioenbemiddeling en advisering als eigenaar van een kantoor dan wel als medewerker. Als u voldoet aan de gestelde eisen, kunt u zich inschrijven.

Hoe vaak start de permanente educatie?

Er kan doorlopend gestart worden met de educatie. Dit betekent dat u op ieder moment van het jaar lid kunt worden van Pensioenorde en tegen gereduceerd tarief kunt deelnemen aan de masterclasses.

Hoe vaak zijn er ledenbijeenkomsten?

Twee maal per jaar organiseren wij een ledenbijeenkomst. Deze vinden doorgaans plaats in dmaart en september.

Wie zitten er in het bestuur?

Over Pensioenorde

De Pensioenorde is ontstaan uit de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (N.O.P.D.).

Het lidmaatschap van de Pensioenorde is niet vrijblijvend. Aan de circa 400 leden van de beroepsorganisatie worden eisen gesteld ten aanzien van kennis en deskundigheid. Deze eisen gaan verder dan de Wet op het Financieel Toezicht en hebben betrekking op zowel vakinhoudelijke kennis als gedrag. Leden van de Pensioenorde staan daarom garant voor professionaliteit, deskundigheid, integriteit en onafhankelijkheid. Zij houden hun vakbekwaamheid actueel door permanente educatie.

De Pensioenorde biedt een platform voor het verzamelen en uitwisselen van pensioeninformatie. De orde streeft continu naar verdere professionalisering van de pensioen-adviesmarkt en is de belangrijkste gesprekspartner van onze branche bij politiek en samenleving.

Testimonials

Hoe laat is het in de klokkenwinkel? Dat vraag ik mij wel eens af als ik de televisie of radio aanzet en het gaat over pensioen. Pensioen is een onderwerp dat te vaak vanuit “belangen” wordt benaderd.  Meningen, opinies en opvattingen worden gepresenteerd alsof het feiten zijn, de toehoorder is de weg volledig kwijt.

Ik ben lid van Pensioenorde omdat ik pensioen te belangrijk vind om het vanuit “belangen” te benaderen. Een sterke beroepsvereniging die door kennis, visie en professionaliteit een belangrijke bijdrage levert aan pensioendiscussies in de politiek en de samenleving.

Wijnand Verschuur RPA

Pensioenadviseur, Insucare B.V.

De pensioenwereld is complex en continue in beweging. Ondanks het vele geld dat een werkgever doorgaans besteed aan deze arbeidsvoorwaarde, begrijpt de werknemer er steeds minder van. Negatieve publicaties in de afgelopen jaren over de pensioenfondsen dragen hier aan bij. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de dienstverlening van pensioenadviseurs. Zij hebben daarom behoefte aan een platform waar ze kennis kunnen delen met hun collega’s en er is in de markt behoefte een platform dat de discussie aangaat met de wetgever. Pensioenorde voorziet hierin.

Paul van Ravenzwaaij MPLA

Pensioenadviseur, Pellicaan Advocaten & Adviseurs

Pensioenorde is voor mij een mogelijkheid om op niveau te kunnen sparren met vakbroeders. Ik vind het namelijk heerlijk om mij vast te bijten in complexe pensioenvraagstukken en deze te vertalen naar eenvoudig te begrijpen oplossingen. Daarnaast spreekt de ambitie van de Pensioenorde om als klankbord voor de politiek te gaan fungeren erg aan. Soms krijg ik de indruk dat er bij de politiek te weinig kennis in huis is om de pensioendiscussie op een goede en constructieve wijze te voeren. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

Sander Sanders MPLA

Partner & Pensioenadviseur, Felixx.Groep

Recente berichten

Meeste pensioenkantoren zien omzet dalen in coronatijd

Meeste pensioenkantoren zien omzet dalen in coronatijd

Meeste pensioenkantoren zien omzet dalen in coronatijd Tweederde van de pensioenkantoren doet vooralsnog geen beroep op overheidsregelingen...
Pensioenopbouw bij arbeidsduurverkorting

Pensioenopbouw bij arbeidsduurverkorting in coronatijd

Pensioenopbouw bij arbeidsduurverkorting in coronatijd Talloze werkgevers worden door het coronavirus gedwongen tot ingrijpende maatregelen....

Voorjaarsbijeenkomst 16 april

Op donderdag 16 april vindt de voorjaarsbijeenkomst van de Pensioenorde plaats. De ontwikkelingen rond het Pensioenakkoord staan daarbij centraal.

Brief aan woordvoerders WTP 1e Kamer

Namens de Pensioenorde hebben wij een brief aangeboden aan de woordvoerders van de 1e Kamer omdat wij grote zorgen hebben aangaande het op...

Heeft u vragen aan Pensioenorde? Neem dan contact met ons op!