Ledenbijeenkomsten

Beroepsvereniging voor pensioendeskundigen

De sterkste vertegenwoordiging van Pensioenadviseurs

Ledenbijeenkomsten

Pensioenorde organiseert één ledenbijeenkomst per jaar. Deze vindt doorgaans plaats in de derde week van juni.

Aankomende ledenbijeenkomst:

Algemene ledenvergadering

Op dit moment is er nog geen datum bekend voor de ledenbijeenkomst.