Permanente Educatie

Beroepsvereniging voor pensioendeskundigen

De sterkste vertegenwoordiging van Pensioenadviseurs

Permanente Educatie

Het voldoen aan de eisen van permanente educatie (PE) is een voorwaarde om het lidmaatschap van Pensioenorde jaarlijks te handhaven dan wel de titel Erkend Pensioendeskundige (EPD) te mogen voeren. Het doel de permanente educatie is het waarborgen van een kwaliteitsniveau dat van een pensioendeskundige mag worden verwacht.

Jaarlijks moet ieder lid van Pensioenorde minimaal 30 punten behalen aan permanente educatie- activiteiten, waarvan verplicht 15 punten door Pensioenorde georganiseerde educatie bijeenkomsten. De overige 15 punten mogen worden behaald zowel binnen als buiten door Pensioenorde georganiseerde educatie bijeenkomsten.

Klik hieronder voor het Reglement Permanente Educatie Pensioenorde.

Masterclasses

De educatie bijeenkomsten zijn gericht op het vergroten en/of vergaren van kennis op een niveau dat het wettelijk kader overstijgt. Pensioenorde biedt een programma van permanente educatie aan waarmee de leden in staat worden gesteld voor het behalen van het jaarlijks vereiste minimum aantal van 30 PE-punten. Hierbij geldt de verplichting dat 15 PE-punten worden behaald binnen dit programma. De overige punten mogen ook bij andere PE-gecertificeerde bijeenkomsten worden behaald.

Voor deelname aan een educatie bijeenkomst wordt een bijdrage gevraagd. U krijgt hiervoor een goed inhoudelijk programma en heeft daaromheen een mooie gelegenheid om te sparren met vakgenoten.

 

Wacht niet langer en neem de stap!

Voldoet u aan de door ons gestelde criteria maar staat u nog niet in het EPD Register? Neem dan contact met ons op en schrijf u in. Samen met u geven wij graag invulling aan een steeds sterkere vertegenwoordiging van onze beroepsgroep.