De sterkste beroepsvertegenwoordiging van pensioendeskundigen

De Pensioenorde is de sterkste landelijke vertegenwoordiging van pensioenadviseurs. Als beroepsorganisatie biedt Pensioenorde een platform voor het verzamelen en uitwisselen van pensioeninformatie. De orde streeft continu naar verdere professionalisering van de pensioenadviesmarkt en is de belangrijkste gesprekspartner van onze branche bij politiek en samenleving.

Onze normen en waarden

De normen en waarden waaraan de leden zich committeren berusten op drie pijlers:

Vaardigheden

De deskundigheid (opleidings- en diploma-eisen) en de capaciteit om de aangeboden dienstverlening goed uit te voeren.

Integriteit

Voldoen aan wet- en regelgeving, het klantbelang centraal stellen, transparantie inzake het advies (gebonden of ongebonden).

Professioneel gedrag

Gedrag dat overeenstemt met de eer en de waardigheid en het op een correcte manier aangaan, instandhouden en beëindigen van een klantrelatie.

Testimonials

Hoe laat is het in de klokkenwinkel? Dat vraag ik mij wel eens af als ik de televisie of radio aanzet en het gaat over pensioen. Pensioen is een onderwerp dat te vaak vanuit “belangen” wordt benaderd.  Meningen, opinies en opvattingen worden gepresenteerd alsof het feiten zijn, de toehoorder is de weg volledig kwijt. Ik ben lid van Pensioenorde omdat ik pensioen te belangrijk vind om het vanuit “belangen” te benaderen. Een sterke beroepsvereniging die door kennis, visie en professionaliteit een belangrijke bijdrage levert aan pensioendiscussies in de politiek en de samenleving.
Wijnand Verschuur RPA

Pensioenadviseur, Insucare B.V.

De pensioenwereld is complex en continue in beweging. Ondanks het vele geld dat een werkgever doorgaans besteed aan deze arbeidsvoorwaarde, begrijpt de werknemer er steeds minder van. Negatieve publicaties in de afgelopen jaren over de pensioenfondsen dragen hier aan bij. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de dienstverlening van pensioenadviseurs. Zij hebben daarom behoefte aan een platform waar ze kennis kunnen delen met hun collega’s en er is in de markt behoefte een platform dat de discussie aangaat met de wetgever. Pensioenorde voorziet hierin.
Paul van Ravenzwaaij MPLA

Pensioenadviseur, Pellicaan Advocaten & Adviseurs

Pensioenorde is voor mij een mogelijkheid om op niveau te kunnen sparren met vakbroeders. Ik vind het namelijk heerlijk om mij vast te bijten in complexe pensioenvraagstukken en deze te vertalen naar eenvoudig te begrijpen oplossingen. Daarnaast spreekt de ambitie van de Pensioenorde om als klankbord voor de politiek te gaan fungeren erg aan. Soms krijg ik de indruk dat er bij de politiek te weinig kennis in huis is om de pensioendiscussie op een goede en constructieve wijze te voeren. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.
Sander Sanders MPLA

Partner & Pensioenadviseur, Felixx.Groep

Voordelen van Pensioenorde

Masterclasses

De educatie bijeenkomsten zijn gericht op het vergroten en/of vergaren van kennis op een niveau dat het wettelijk kader overstijgt. Pensioenorde biedt een programma van permanente educatie aan waarmee de leden in staat worden gesteld voor het behalen van het jaarlijks vereiste minimum aantal PE-punten. Voor deelname aan een educatie bijeenkomst wordt een bijdrage gevraagd. U krijgt hiervoor een goed inhoudelijk programma en heeft daaromheen een mooie gelegenheid om te sparren met vakgenoten.

Hieronder treft u het totale overzicht van de masterclasses voor het komende jaar. De masterclasses bieden plaats aan ongeveer 20 deelnemers en duren zo’n 2 tot 2,5 uur.

Permanente educatie

Het voldoen aan de eisen van permanente educatie (PE) is een voorwaarde om het lidmaatschap van Pensioenorde jaarlijks te handhaven dan wel de titel Erkend Pensioendeskundige (EPD) te mogen voeren. Het doel de permanente educatie is het waarborgen van een kwaliteitsniveau dat van een pensioendeskundige mag worden verwacht.

Jaarlijks moet ieder lid van Pensioenorde minimaal 30 punten behalen aan permanente educatie- activiteiten, waarvan verplicht 15 punten door Pensioenorde georganiseerde educatie bijeenkomsten. De overige 15 punten mogen worden behaald zowel binnen als buiten door Pensioenorde georganiseerde educatie bijeenkomsten.

Klik hier voor het Reglement Permanente Educatie Pensioenorde.

Ledenbijeenkomsten

Pensioenorde streeft naar twee ledenbijeenkomsten per jaar. Deze vinden doorgaans plaats in de derde week van januari en juni.

Wacht niet langer en neem de stap!

Voldoet u aan de door ons gestelde criteria maar staat u nog niet in het EPD register? Neem dan contact met ons op en schrijf u in. Samen met u geven wij graag invulling aan een steeds sterkere vertegenwoordiging van onze beroepsgroep.

Heeft u nog andere vragen? Neem dan contact met ons op!

7 + 1 =